NewsLetter Request

NewsLetter Request

קליבר הנדסה

אנו שמחים להוסיף אותך לרשימת מקבלי הניוזלטר שלנו, כאשר הפצתו תתחיל, בסביבות קיץ 2014. 
פרטיך נשמרו. בינתיים את/ה מוזמן/מוזמנת  לבקר באתר שלנו מדי פעם ולהתעכדכן בחידושים. 
 
קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ