חומרים

חומרים

מדפסות תלת מימדיות משתמשות בחמרי גלם ייעודיים שפותחו במיוחד להתאמה לתהליך.