תוכנות בקרת איכות ומדידה

תוכנות בקרת איכות ומדידה

תוכנות Geomagic המיועדות לבחינה ובקרה, מאפשרות למשתמש למדוד בצורה מדוייקת חלקים פיזיים ולהשוות אותם למידע דיגיטלי המתקבל בסריקה.
התוכנות מתאימות לבקרת איכות והשוואה של חלק יחיד או אצווה גדולה של קבצים שיש להשוותם.
ניתן לשלב את הכלים של תוכנת Geomagic גם בדגימות בזמן אמיתי בריצפת הייצור, על ידי פרובים מיוחדים.
 
התוכנה בודקת הבדלים ומשווה בין המוצר המתוכנן (הקובץ הדיגיטלי המקורי) לבין המוצר אשר יוצר בפועל ונסרק ונותנת כלים רבים לניתוח התוצאות, החל מסטיות בין המשטח הסרוק לבין התכנון המקורי, כולל ניתוח חתכים (דו מימד) ועד GD&T ובדיקת הגדרות הנדסיות ואיכותיות אחרות.
 
בסוף תהליך הבדיקה, אשר יכול להיות מורכב ורב שלבי, ניתן להפיק דו"חות מפורטים וגרפיים בפרמטרים שונים של HTML,WORD,PDF ועוד.  כן ניתן לקבל דוחות אוטומטיים עבור קבוצה גדולה של קבצי סריקה של חלקים מרובים ועבור כל קובץ יתקבל דו"ח נפרד וספציפי.